Strona niekomercyjna, budowana dzięki pomocy wielu osób.

Showa

Showa 93 Photo taken by "Lesdeux"

Forks category: Showa Tioga Trek RS Taichi

Year of production: 1993

Travel:

Upper shins diameter:

Regulation:

Suppression:

Damping:

Weight:

Description: model similar to 1992, new crown