Strona niekomercyjna, budowana dzięki pomocy wielu osób.

Answer Pro Forx ST

MBA January 1994 proforx st Advertisement
PRo Forx 94 Adve Advertisement

Forks category: Pro Forx

Year of production: 1994

Travel:

Upper shins diameter:

Regulation:

Suppression:

Damping:

Weight:

Description: