Strona niekomercyjna, budowana dzięki pomocy wielu osób.

Polis / Sticha

Polis 1 https://www.ivelo.cz/polis-prvni-ceska-vidlice/
Polis 2 https://www.ivelo.cz/polis-prvni-ceska-vidlice/

Forks category: Others

Year of production: 1992

Travel:

Upper shins diameter:

Regulation:

Suppression:

Damping:

Weight:

Description: