Strona niekomercyjna, budowana dzięki pomocy wielu osób.

3G Urtho MK

3G 1996 5 3G Urtho MK

Forks category: 3G

Year of production: 1996

Travel:

Upper shins diameter:

Regulation:

Suppression:

Damping:

Weight:

Description: